Årsmøte

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Nes Blues Club ble publisert i Raumnes 1. mars

Dagsorden

Sakspapirer

Årsregnskap

952 - visninger 1 - idag